NL | EN

Disclaimer

FreeStyleLibre.nl is a specific website providing information for products distributed within Netherlands.

If you require product information for another country, please contact the relevant local Abbott affiliate to obtain the appropriate product information.

Disclaimer

FreeStyleLibre.nl is een specifieke website waarop informatie te vinden is over producten die in Nederland worden geleverd.

Indien u een levering wenst in een ander land, neem dan contact op met de Abbott vertegenwoordiging in het land waar de levering plaats moet vinden.